NCA en SCN

De Nederlandse Chiropractoren Associatie, kortweg NCA, is de beroepsorganisatie van chiropractoren in Nederland. Zij streeft naar erkenning van de chiropractie in Nederland en maakt zij zich sterk voor de kwaliteit van de aangesloten chiropractoren. Mede door die inspanningen zijn de vergoedingen van verzekeraars de laatste jaren duidelijk toegenomen en neemt het aantal verwijzingen van reguliere artsen jaarlijks toe.

De Stichting Chiropractie Nederland, kortweg SCN, heeft tot doel de kwaliteit van de in Nederland verleende zorg op het gebied van de chiropractie te bevorderen en te bewaken.

De SCN tracht haar doelstelling te verwezenlijken door middel van registratie, visitatie en het aangaan van contracten met individuele chiropractoren.

Andere middelen hiertoe zijn het door de SCN ingestelde tuchtcollege en het college van medisch toezicht.